Categories
Artikler

Internet og bæredygtighed

Internettet er en integreret del af vores moderne liv og har revolutioneret måden, vi kommunikerer, arbejder og underholder os på. Men i takt med den stigende digitale afhængighed er der også opstået bekymringer om internettets miljømæssige konsekvenser. I denne artikel vil vi undersøge, hvordan internetbrugen påvirker planeten og tilbyde løsninger for at sikre en mere bæredygtig digital fremtid.

Forskning viser, at internetbrug er en af de hurtigst voksende kilder til CO2-udledning og energiforbrug i verden. Det skyldes primært den enorme mængde af data, der overføres gennem internettet hver dag samt produktionen og vedligeholdelsen af de fysiske infrastrukturer bag internettet. Disse faktorer medfører en negativ indvirkning på miljøet, herunder øget luftforurening fra fossile brændstoffer anvendt til strømforsyningen og udledning af farlige kemikalier fra elektronikaffald. Med dette i tankerne er det afgørende at tage skridt til at reducere vores digitale fodaftryk for at bevare planetens sundhed og bæredygtighed.

Den miljømæssige påvirkning af internettet

Denne sektion undersøger miljøpåvirkningen af digital teknologi og dens rolle i klimaforandringer. Det er blevet stadig mere tydeligt, at internet- og techindustrierne har en betydelig påvirkning på miljøet. En stor del af denne påvirkning kommer fra strømforbruget, som er nødvendigt for at opretholde de massive datacentre, der driver internettet.

En rapport fra 2019 viste, at internettets samlede energiforbrug alene svarer til hele Storbritanniens årlige elforbrug. Desuden stiger dette tal år for år med den øgede brug af cloud computing og streamingtjenester. Den enorme mængde data, der overføres over internettet dagligt, kræver en konstant strømforsyning fra fossile brændstoffer som kul og naturgas – hvilket udleder store mængder CO2.

For at tackle disse udfordringer arbejdes der aktivt på flere fronter. Nye teknologier såsom solenergi eller vindenergi kan anvendes til driften af ​​datacentre i stedet for fossile brændstoffer. Desuden kan effektiviseringstiltag såsom virtualisering reducere energiforbruget ved at optimere ressourceudnyttelsen i datacentrene. Derudover skal vi også mindske vores digitale fodaftryk ved fx at tænke over vores online adfærd og undgå unødigt strømforbrug – alt sammen tiltag, der kan bidrage til en mere bæredygtig digital fremtid.

Det samlede energiforbrug af internettet

Energiforbruget af digitale teknologier er steget eksplosivt og er nu ansvarlig for en betydelig andel af den globale CO2-udledning. Ifølge en rapport fra The Shift Project, stod internettet og relaterede teknologier for ca. 4% af verdens samlede CO2-udslip i 2018. Desværre forventes denne andel at stige markant i de kommende år på grund af øget brug af streamingtjenester, cloud computing og kunstig intelligens.

Det største problem ved energiforbruget af internettet ligger i produktionen og drift af datacentre, som kræver store mængder energi til både køling og serverdrift. En undersøgelse foretaget af Lawrence Berkeley National Laboratory viste, at datacentre alene stod for ca. 1% af USA’s samlede elforbrug i 2016. Det er også vigtigt at nævne, at størstedelen af den energi, der anvendes til at drive datacentre kommer fra fossile brændstoffer som kul og gas.

For at reducere det enorme energiforbrug forbundet med internettet er det nødvendigt med nye løsninger såsom mere effektive servere, grønne strømkilder og en mere bæredygtig produktion af elektronik. Derudover kan individuelle handlinger også gøre en forskel – fx ved at slukke for elektroniske enheder når de ikke er i brug eller ved at vælge streamingtjenester med lavere båndbreddeforbrug. Det er vigtigt at tænke på, at selv små handlinger kan have en stor effekt i den samlede indsats for at mindske internettets klimapåvirkning.

E-affaldsproblemet

Elektronisk affald er et stigende globalt problem, der kræver en effektiv og ansvarlig håndtering for at minimere dets miljømæssige konsekvenser. E-waste omfatter alle former for elektroniske produkter, der er blevet kasseret af brugeren på grund af alder eller defekt. Disse produkter kan indeholde farlige kemikalier som bly, kviksølv og cadmium, hvilket gør dem til en potentiel trussel mod både menneskers sundhed og miljøet.

Ifølge en rapport fra United Nations University producerede verden i 2019 mere end 53 millioner tons e-affald. Dette tal forventes at stige til 74 millioner tons inden 2030 på grund af den øgede brug af elektronik over hele kloden. Desværre bliver kun en lille del af dette affald korrekt behandlet og genanvendt – størstedelen ender på lossepladser eller sendes til udviklingslande, hvor de ofte behandles under farlige og usikre vilkår.

For at tackle dette voksende problem skal der træffes flere initiativer fra regeringer, producenter og forbrugere. Producenterne skal tage ansvaret for produktionsmetoder samt designe produkter med lang levetid og nem adgang til reparation. Forbrugerne skal bortskaffe deres elektroniske apparater ansvarligt ved at genanvende eller donere dem til velgørenhedsorganisationer eller virksomheder med specialiserede affaldshåndteringsfaciliteter. Og regeringerne skal indføre politikker og love, der påbyder producenterne at tage ansvar for deres produkter fra start til slut, effektivt øge genanvendelsen af e-affald og reducere eksporten til udviklingslande.

Løsninger for en mere bæredygtig digital fremtid

For at opnå en mere bæredygtig digital fremtid er det nødvendigt at implementere initiativer fra forskellige aktører, herunder producenter, forbrugere og regeringer. Producenter kan bidrage ved at designe produkter med længere levetid og ved at bruge genanvendelige materialer i deres produktion. De kan også etablere tilbagekøbsordninger eller reparationsprogrammer for at reducere mængden af elektronisk affald.

Forbrugerne spiller også en afgørende rolle i den bæredygtige digitale fremtid. Ved at købe færre enheder og vælge produkter med høj kvalitet og lang holdbarhed kan de reducere efterspørgslen efter nye enheder og mindske mængden af affald. Forbrugernes adfærd har også betydning for, hvordan elektronik bliver behandlet efter brug. Korrekt håndtering af elektronisk affald gennem genanvendelse eller videre salg til reseller er vigtig for miljøet.

Endelig har regeringer en central rolle i udviklingen af ​​en mere bæredygtig digital fremtid. De kan styrke rammebetingelserne for producenterne ved at fastsætte krav om design til reparation samt indføre strammere standarder for miljøvenligt design af teknologiprodukter. Regeringer kan også investere i infrastruktur til genanvendelse af e-affald på nationalt plan og samarbejde internationalt om miljømæssige standarder for elektronikproduktion.

Individuelle handlinger for et grønnere internet

Individuelle handlinger spiller en væsentlig rolle i at reducere den miljømæssige påvirkning af vores digitale adfærd. En af de mest effektive måder er at slukke for enheder og elektronik, når de ikke er i brug. Dette kan spare energi og forlænge levetiden på enheden. Brugen af strømbesparende indstillinger, såsom skærmskåner eller automatisk slukningstidspunkter, kan også bidrage til at mindske energiforbruget.

En anden måde, som individer kan bidrage til en grønnere internetadfærd, er ved at være mere bevidste om deres søge- og surfingvaner. At reducere antallet af online søgninger eller downloade store filer kan hjælpe med at reducere den energiintensive serverbelastning. Desuden bør man overveje alternative metoder til kommunikation såsom videoopkald frem for rejser til møder eller begivenheder.

Endelig bør vi som individer også tage ansvar for vores e-affald og sikre os, at det bliver genanvendt korrekt. Det anslås, at mindre end 20% af e-affald faktisk bliver genanvendt globalt set. Vi kan gøre vores del ved at undersøge lokale muligheder for e-affaldsindsamling og -genanvendelse samt undgå køb af unødvendige elektroniske produkter eller opgraderinger indtil det er absolut nødvendigt i stedet for at følge den konstante forbrugsmentalitet.